தினசரி 12.30 மணியளவில் நடைபெறும்    ( Date - 13-07-2018 ,   Time - 12:30 PM )  
Welcome to Annai Ulagambigai

Mother Godesses,ulagambigai has incarnated on the foot hills of Mahimai and started blessing the people as per their wish.Morever down few yards from mother godess is the Maharaj Mayandi Sudalaimada Swamy who stands Majestically and blesses the people.

Swami Kusalavanji is just an insturement and disciple through whome,god & godesses voices their blessings.

 
Trust

திருப்பணி பராமரிப்பிற்கு நன்கொடை அளிப்பவர்கள் ஸ்ரீகுபேரகணபதிடிரஸ்ட் Regn NO, 10/2013 , மகிமைமலை அடிவாரம், கோவைப்புதூர், கோவை - 641 042 என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ, அல்லது காசோலையாகவோ அனுப்பலாம்.
இங்ஙனம்,
இளையபீடம் சண்முகலட்சுமி B.A,
ஸ்ரீகுபேரகணபதிடிரஸ்ட் செயலாளர்.

Disciples who wish Donate or Offer things for the Development of Temple can Send their Wish to SRI Kuberaganapathy Trust, Regd No-10/2013,Mahimai foot hills,Kovaipudur,Kovai - 641042
- Disciple Shanmugha Lakshmi , B.A
Trust Scretary

Copyright © Annai Ulagambigai | All Rights Reserved

Powered by 123coimbatore.com